BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen, maar wat betekent BENG voor u?
Vanaf 1 januari 2020 moeten alle aanvragen van de omgevingsvergunning voor nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Nieuwe overheidsgebouwen voldoen vanwege de voorbeeldrol al vanaf 2019 aan de BENG-eisen. De eisen sluiten aan op de definitie van bijna energie-neutrale gebouwen zoals beschreven in de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) en op het uitgangspunt van het Energieakkoord.

In 2018 wordt getoetst of de eisen op een kosten optimaal niveau liggen. De verwachting is dat de eisen voor het grootste deel van de gebouwen goed financieel haalbaar zijn in 2020. Gestapelde bouw hoger dan vijf verdiepingen, studio’s en winkels krijgen speciale aandacht.

De 3 BENG-indicatoren
• De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
• Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
• Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procentenEen gezond binnenklimaat

Een consequentie van de BENG-eisen is dat gebouwen beter geïsoleerd en luchtdicht gebouwd worden. Het realiseren van een gezond binnenklimaat wordt hierdoor in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt.

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de BENG-eisen op uw vastgoed? Wij gaan graag met u in gesprek.