Over inntens Klimaattechniek
De wereld om ons heen verandert continu. Duurzaamheid staat centraal binnen alle grote thema’s. Meer dan ooit willen we goed doen, onszelf ontwikkelen en in balans leven met de planeet en onze omgeving. Rijkdom is niet per definitie de grote inspirator die het was en geld niet het enige betaalmiddel. De trend naar duurzaam, bewust en gezond leven is hier een voorbeeld van. Verworvenheden uit het verleden zijn niet per definitie houdbaar in de nabije toekomst. De wereld verandert en dat hebben we zelf in de hand.

Met onze technische kennis en ervaring willen wij meehelpen aan een groenere wereld. Voor onszelf en de generaties na ons. De afgelopen jaren hebben de organisatie en de mensen meer dan ooit doen beseffen dat werk niet het allerbelangrijkste is. Inntens Klimaattechniek wil een voetafdruk achterlaten, iets betekend hebben en in het proces willen we trots en met plezier aan de slag zijn, samen.

Inntens is vol overtuiging Zakenvriend van KWF. Als klimaatverbeteraars maken we ons sterk voor schone lucht en schone longen. Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mensen in Nederland de diagnose longkanker. KWF financiert  onderzoeken naar de behandeling.
INNTENS wil in deze wereld van betekenis zijn en toegevoegde waarde leveren en onze opdrachtgevers volledig ontzorgen. Een project moet voor alle belanghebbenden zinvol zijn en een positief rendement opleveren. Onze focus ligt operationeel op een excellente bedrijfsvoering in alle facetten. Wij leveren first class service en verwachten dat ook van onze partners en leveranciers. Echt samen zakendoen, met een open vizier.